Fiat Automobili Srbija – Rekonstrukcija zgrade 25 – bivša trafo stanica, Kragujevac, Srbija

Fiat Automobili Srbija – Rekonstrukcija zgrade 25 – bivša trafo stanica, Kragujevac, Srbija

    Promena namene zgrade iz trafostanice u skladište, uključujući sledeće projektantske aktivnosti:

  • kontrolisano rušenje uz sukcesivno uvođenje novih konstruktivnih elemenata za ojačanje
  • ojačanje temelja
  • uklanjanje konstrukcije i tavanice nad prizemljem
  • ukrućenje stubova da bi se obezbedila lokalna stabilnost usled povećanja vitkosti
  • uvođenje vertikalnih čeličnih spregova da bi se obezbedila bočna stabilnos objekta usled uklanjanja konstrukcije nad prizemljem koja je objektu prethodno obezbeđivala stabilnost
  • podna ploča skladišta
  • Klijent: Idest DOO

[Not a valid template]