Lost World

Zabavni park, bioskopi “Lost World”, Anapa , Rusija

  • Površina objekta iznosi 9000m2 sa jednom podzemnom i tri nadzemne etaže u sklopu kojih se nalaze 4 bioskopske sale.
  • Najveća sala kapaciteta 384 mesta (raspon krovne rešetke 20m).
  • Objekat je kombinacija armiranobetonske skeletne konstrukcije sa jezgrima za ukrućenje i čelične konstrukcije sa spregovima i krovnim rešetkama.
  • Nalazi u VIII seizmičkoj zoni.
  • U sklopu objekta projektovan je čelični toranj prečnika 7,2m i visine 21,5m.
  • Klijent: Artekon MD
[Not a valid template]