Kavkaska rivijera

Hotel Kavkaska Rivijera

  • Atraktivni hotel u Sočiju na samoj obali Crnog mora.
  • Površina objekta iznosi 50000m2 sa tri podzemne i 10 nadzemnih etaža.
  • Konstrukcija objekta je skeletna armirano-betonska sa zidovima i jezgrima za ukrućenje.
  • Objekat se nalazi u VIII seizmičkoj zoni.
  • Klijent: Artekon MD
[Not a valid template]